0

BLOG

QUAN NIỆM ĐÚNG GIỜ

24/03/2018

-

Lương Tùng

-

0 Bình luận

Thế nào gọi là đúng giờ? định nghĩa, khái niệm về sự đúng giờ? Nói về đúng giờ thực sự rất đa dạng, mỗi quốc gia sẽ có quan niệm khác nhau.

Chúng ta thường nói "Thời gian là vàng là bạc". Thế nhưng, mấy ai nắm bắt được vàng được bạc đó.

Những bài viết sau này, tôi sẽ đề cập đến nhiefu khía cạnh của văn hóa đúng giờ.

Trong bài viết này, tôi chỉ nêu lên một số quan niệm về đúng giờ tại các quốc gia khác nhau trên thế giới. Chúng ta xem quan niệm đó khác nhau như thế nào nhé:

Thế nên, nói về sự đúng giờ, nó chỉ là một khái niệm tương đối  ở đất nước này, nhưng ở đất nước khác, nó lại là tuyệt đối.  Chúng ta cần biết văn hóa mỗi nước để ứng xử cho đúng, tránh các vấn đề ảnh hưởng cho các mối quan hệ.

Bình luận của bạn

TIN MỚI